plans car

Editors' Picks

Latest Posts

Điều kiện thành lập công ty tư vấn tài chính

Nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó ít nhất có 1 bộ hồ sơ gốc.…

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư Luật Hồng Phúc

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung…

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập công ty quản lý quỹ

Như vậy, tổng thời gian đăng ký thương hiệu độc quyền từ thời điểm nộp hồ sơ đến…

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính Việt Luật Hà…

Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định…

Công ty đầu tư là gì? Thành lập công ty đầu tư chứng…

Vị trí người đại diện pháp luật này có thể để cho chủ doanh nghiệp, giám đốc,…

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG…

Để nhận được sự tư vấn kịp thời, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất,…

lifestyle

- Advertisement -

Recommended Posts

Điều kiện thành lập công ty tư vấn tài chính

Nhà đầu tư nộp 10 bộ hồ sơ dự án đầu tư, trong đó ít nhất có 1 bộ hồ sơ gốc. Chính phủ khuyến khích và có chính sách ưu đãi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào khu…
Read More...

Dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đầu tư Luật Hồng Phúc

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có). Hồ sơ được nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư/ Ban quản lý khu công nghiệp,…
Read More...

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập công ty quản lý quỹ

Như vậy, tổng thời gian đăng ký thương hiệu độc quyền từ thời điểm nộp hồ sơ đến khi được cấp văn bằng bảo hộ dao động trong khoảng 24 tháng đến 26 tháng theo quy định của pháp luật. Khi thành lập, công ty quản lý quỹ phải đáp ứng điều kiện…
Read More...

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính Việt Luật Hà Nội

Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Công ty tài chính 100% vốn nước ngoài phải tiến hành khai trương hoạt động trong thời…
Read More...

Công ty đầu tư là gì? Thành lập công ty đầu tư chứng khoán?

Vị trí người đại diện pháp luật này có thể để cho chủ doanh nghiệp, giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hay người quản lý đảm nhận. Định nghĩa về công ty hỗ trợ tài chính không có nằm trong luật doanh nghiệp. Nhưng theo như tên gọi vẫn có thể…
Read More...

Popular Posts

- Advertisement -

[better-social-counter style=”style-11″ columns=”1″ colored=”1″ order=”facebook,twitter,youtube,instagram” title=”STAY CONNECTED” show_title=”1″ icon=”” heading_color=”” heading_style=”default” bs-show-desktop=”1″ bs-show-tablet=”1″ bs-show-phone=”1″ css=”” custom-css-class=”” custom-id=”” title_link=””]

latest videos