plans car
Browsing Category

tin tức

PXS: Thay đổi nhân sự Doanh nghiệp

Công ty thay đổi địa chỉ khác tỉnh cần tiến hành làm lại con dấu khi chuyển đến địa chỉ mới. Trên con dấu pháp nhân phải có đầy đủ thông tin Quận/huyện, tỉnh/thành quản lý doanh nghiệp. Giấy phép trung tâm ngoại ngữ – tin học, giấy phép…
Read More...