plans car

Công ty tài chính là gì? Quy định về hoạt động của công ty tài chính

Tuy nhiên, cũng theo quy định nêu trên, nếu “trường hợp luật khác có liên quan quy định khác” thì lãi suất cho vay sẽ thực hiện theo quy định đó. 9.2. Tổng Giám Đốc trình các quyết định về chủ trương, kế hoạch, hạn mức vay vốn hàng năm để đầu tư phát triển lên Hội đồng quản trị phê duyệt, trừ những trường hợp khác quy định trong Điều lệ Công ty. Quy chế tài chính của một doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo sự cân bằng tài chính giữa các khoản thu và các khoản chi. Thông thường, một quy chế tài chính của công ty sẽ bao gồm tất cả những vấn đề về chế độ tài chính, chế độ vốn, chế độ tài sản, chế độ lương, chế độ kế toán, chế độ kiểm toán công ty và những vấn đề khác có liên quan đến tài chính công ty.

Quy định về công ty tài chính

Nhà đầu tư nước ngoài, nhóm nhà đầu tư nước ngoài thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định của Thông tư này và pháp luật về hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tổng giá trị đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp của công ty chứng khoán không được vượt quá 70% vốn chủ sở hữu. Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán được mua bán lại trái phiếu niêm yết theo quy định có liên quan về giao dịch mua bán lại trái phiếu.

Nhượng bán hoặc cho thuê những tài sản không còn phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh hoặc chưa sử dụng hết công suất và thanh lý tài sản đã hết giá trị sử dụng. Cung ứng dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản của khách hàng. FE Credit tên đầy đủ là Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng, là một trong những công ty tài chính đầu tiên tại Việt Nam. Và tính đến thời điểm này, FE Credit vẫn là công ty tài chính có thị phần khách hàng lớn nhất, sản phẩm đa dạng nhất, hồ sơ giải ngân nhanh nhất. Hội đồng thành viên DATC quyết định phân cấp cho Tổng Giám đốc các nội dung trong phạm vi thẩm quyền quyết định của Hội đồng thành viên quy định tại Quy chế này. Việc phân cấp cho Tổng Giám đốc phải được quy định cụ thể bằng văn bản.

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói UY DANH

Dịch vụ kế toán Uy Danh cung cấp các giải pháp toàn diện mang tính chiến lược cho doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, tại đây Uy Danh đứng vai trò như 1 giám đốc tài chính (CFO) giúp doanh nghiệp kiểm soát rủi ro tài chính đồng thời cung cấp các báo cáo quản trị hằng tháng giúp chủ doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược trong kinh doanh, chiến lược về thuế hiệu quả.

Dịch vụ kế toán trọn gói Uy Danh sẽ thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục đăng ký về thuế – làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Luôn đảm bảo hiệu quả công việc khách hàng lên hàng đầu cũng như quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) giá rẻ do Uy Danh cung cấp giúp bạn tiết kiệm chi phí nhất cùng với quá trình hoàn thiện nhanh chóng. Cam kết thành công 100%, không phát sinh chi phí ẩn.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Uy Danh với 3 năm kinh nghiệm và hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp có trong tay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu tròn trong thời gian ngắn nhất với mức giá cạnh tranh.

Comments are closed.