plans car

Điều kiện cấp Giấy phép thành lập công ty quản lý quỹ

Hưởng các ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan. Bảo vệ khoản đầu tư của bạn.Chính phủ Việt Nam có một hệ thống luật pháp mạnh mẽ để bảo vệ các nhà đầu tư nước ngoài. Điều này có nghĩa là khoản đầu tư của bạn được bảo vệ khỏi hành động độc đoán của chính phủ. Sở KH&ĐT sẽ xem xét hồ sơ của bạn và sẽ cấp giấy phép kinh doanh trong vòng 03 ngày làm việc.

Điều kiện thành lập công ty đầu tư tài chính

Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án đầu tư. Đối với các doanh nghiệp thông thường, giá trị doanh nghiệp chủ yếu được xác định theo giá trị sổ sách. Trong khi đó đối với các doanh nghiệp IPO, giá trị doanh nghiệp được phản ánh thông qua giá cổ phiếu trên TTCK. Do đó, đối với những doanh nghiệp có năng lực quản trị tốt, uy tín trên thị trường thì giá cổ phiếu thường được thị trường định giá cao hơn giá trị sổ sách. Qua đó làm tăng giá trị tài sản của doanh nghiệp và giá trị cổ phiếu do các cổ đông nắm giữ.

Điều kiện thành lập công ty đầu tư tài chính

Văn bản sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của những người đã ký trong hồ sơ hoặc của những người có cùng chức danh với những người đó hoặc của người đại diện theo pháp luật của công ty. Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật này. Sau khi có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp không quá 03 ngày làm việc.

Dịch Vụ Kế Toán Trọn Gói UY DANH

Dịch vụ kế toán trọn gói Uy Danh sẽ thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục đăng ký về thuế – làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh. Luôn đảm bảo hiệu quả công việc khách hàng lên hàng đầu cũng như quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp trọn gói tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) giá rẻ do Uy Danh cung cấp giúp bạn tiết kiệm chi phí nhất cùng với quá trình hoàn thiện nhanh chóng. Cam kết thành công 100%, không phát sinh chi phí ẩn.

Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp Uy Danh với 3 năm kinh nghiệm và hỗ trợ hơn 2.000 doanh nghiệp có trong tay giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu tròn trong thời gian ngắn nhất với mức giá cạnh tranh.

Xem thêm tại: Uydanh.vn

Comments are closed.