plans car

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty tài chính mới nhất

Chủ sở hữu công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Đối với những cổ đông, thành viên sáng lập là pháp nhân phải hoạt động hợp pháp và đồng thời có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn. Đối với những cổ đông, thành viên sáng lập là cá nhân cần phải có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ và khả năng tài chính để tham gia góp vốn. Doanh nghiệp mang hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư. Sau đó, doanh nghiệp chờ từ 3 – 5 ngày để nhận giấy phép đăng ký doanh nghiệp.

Tại Củ Chi, Tp.HCM. Cho đến nay đã có hàng ngàn doanh nghiệp đã sử dụng dịch vụ của Sao Vàng. Trường hợp quý khách có thắc mắc hoặc cần tư vấn cụ thể, hãy liên hệ Phan Law VietNam theo thông tin sau đây. Công ty TNHH Tư Vấn Minh luôn hỗ trợ quý khách xin giấy phép để hoạt động trong lĩnh vực tài chính. Đăng ký mua chữ ký số để thuận tiện trong mọi giao dịch suốt quá trình hoạt động.

thành lập công ty tài chính

Trường hợp không chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không chấp thuận. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, doanh nghiệp mang hồ sơ đăng ký nộp lên phòng đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khoảng 3 – 5 ngày kể từ thời điểm nhận hồ sơ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh. Để có thể thành lập công ty cho vay tiền thành công thì doanh nghiệp cần tiến hành đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực này, như vậy mới có thể đi vào kinh doanh hợp pháp.

thành lập công ty tài chính

Từ Luật đầu tư năm 2005, hoạt động đầu tư ra nước ngoài để thành lập công ty đã được quy định khá rõ ràng. Cũng có nhiều đơn vị thực hiện, điển hình là Tập đoàn Viettel tính đến 2016 đã tròn 10 năm thực hiện đầu tư ra nước ngoài, được đánh giá là thành công trong hoạt động bưu chính viễn thông. Tóm lại, khi thành lập Công ty cổ phần, Quý khách hàng cần tìm hiểu kỹ ngành nghề đăng ký kinh doanh có phải là ngành nghề đăng ký kinh doanh có điều kiện không. Trong trường hợp ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định, vốn ký quỹ, Công ty cần đáp ứng đủ mức vốn tối thiểu theo quy định của pháp luật để được đăng ký thành lập.

Comments are closed.