plans car

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang được giao xây dựng một đề án về vấn đề này. Mới đây, UBND TP. Hải Phòng có thông báo đề nghị các công ty con của KBC đang thực hiện các dự án như khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát, KCN Tràng Duệ 3… nếu không...…
Read More...

PXS: Thay đổi nhân sự Doanh nghiệp

Công ty thay đổi địa chỉ khác tỉnh cần tiến hành làm lại con dấu khi chuyển đến địa chỉ mới. Trên con dấu pháp nhân phải có đầy đủ thông tin Quận/huyện, tỉnh/thành quản lý doanh nghiệp. Giấy phép trung tâm ngoại ngữ – tin học, giấy phép…
Read More...